Col·lecció Au Fènix

Llibres educatius amb valors de respecte a un mateix i a l'entorn

Col·lecció Aufènix

Treballem l'empatía

Amb l'empatia, i prenent consciència de tot, tothom viuria una vida més digna.

Adquireix els llibres

Solidaritat i autoconeixença

Si tothom trobés el que el fa sentir bé no caldria trepitjar ningú.

Compra els llibres