Les plantes, éssers intel·ligents i sensibles

La intel·ligència de les plantes

Les plantes són sovint vistes com a éssers inanimats i inerts. Però la realitat és que les plantes són éssers vius complexos i sensibles.

Les plantes tenen una àmplia gamma de sentits que els permeten interactuar amb el seu entorn. Poden detectar la llum, el so, la temperatura, la humitat, la gravetat, i fins i tot la presència de depredadors.

Aquests sentits els permeten adaptar-se al seu entorn i sobreviure. Per exemple, les plantes que viuen en climes secs poden tancar les seves fulles per evitar la pèrdua d’aigua. Les plantes que són atacades per depredadors poden produir substàncies tòxiques per repel·lir-los.

Les plantes també són capaces de comunicar-se entre elles. Ho fan a través de substàncies químiques que emeten a l’aire o al sòl. Aquestes substàncies poden servir per advertir-se de la presència de depredadors, per compartir nutrients, o per coordinar el seu creixement.

La intel·ligència de les plantes és un tema que encara està en estudi. No obstant això, les investigacions recents han demostrat que les plantes són capaces de resoldre problemes complexos i adaptar-se al seu entorn d’una manera que fins ara no s’havia reconegut.

Stefano Mancuso és un botànic italià, professor de botànica i fundador del Laboratori Internacional de Neurobiologia Vegetal de la Universitat de Florència. És un expert en la intel·ligència vegetal i és autor de diversos llibres sobre aquest tema, entre els quals destaquen

“Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal” (2013)

i “El futuro es vegetal” (2020).

Mancuso ha estat un dels principals defensors de la idea que les plantes són éssers vius complexos i sensibles, amb la capacitat de resoldre problemes i adaptar-se al seu entorn. Les seves investigacions han demostrat que les plantes tenen una àmplia gamma de sentits, que poden comunicar-se entre elles i que són capaces d’aprendre i evolucionar.

Mancuso és un activista mediambiental i creu que les plantes són clau per al futur de la humanitat. Considera que les plantes poden ajudar-nos a abordar problemes com el canvi climàtic i la contaminació.

Algunes de les seves aportacions més rellevants a la ciència de les plantes són:

  •  La demostració que les plantes tenen una àmplia gamma de sentits, incloent-hi la vista, l’olor, el tacte, la gravetat i la presència de depredadors.
  • La demostració que les plantes poden comunicar-se entre elles a través de substàncies químiques.
  • La demostració que les plantes són capaces d’aprendre i evolucionar.

Els seus llibres han estat traduïts a més de 20 idiomes i han contribuït a la difusió de la idea de la intel·ligència vegetal a nivell mundial.