Projecte Nus: La Sarreta

Projecte Nus

(aixo ho cambiarem)
El 2009 amb el final de la bombolla immobiliària, i la crisi bancària que va servir d’excusa per submergir a la misèria a milers de persones, el fundador de NUS va presenciar un fet força habitual en aquells temps, el desnonament d’una família amb nens petits. El fet de pensar que aquella família com tantes altres no tenien un sostre on aixoplugar-se, ni res per calmar la gana, el va portar a una reflexió: L’únic que tenien aquella gent era temps i deixalles que nhi ha per tot arreu. Doncs amb aquests dos elements es pot construir un habitatge, i aconseguir ser el màxim possible autosuficient en l’alimentació. Així va néixer el projecte NUS (Natural Urban Solutions). El primer projecta va ser la Serreta. Que es va construir als terrenys que envoltaven la planta de reciclatge de la que el fundador era propietari. Totes les instal·lacions van ser construïdes amb materials de rebuig, sense valor econòmic pel sistema consumista.

Palets industrial fora mida:


Amb les fustes de mida petita del reciclatge dels palets, que fins aleshores es consideraven residus, van dissenyar i construir jardineres per cultiu urbà, adaptables a tots els reconets.

El sistema modular NUS, permetia una instal.lació d’horts en els espais més singulars ,podent ajustar els mòduls en funció de l’espai (balconades, racons,etc…) Es va dissenyar un trípode plegable per facilitar el transport i l’amagatzamatge. Amb la finalitat de poder alçar tres jardineres on cultivar un convinat de vegetals i plantes aromàtiques repel·lent de plagues.

La major part dels vegetals, són plantes invasores,per tant, per aconsseguir un desenvolupament productiu òptim, les seves arrels han d’estar degudament separades per a evitar estrangulacions subterrànies entre si. El sistema modular” NUS”, permatia tenir diversitat d’espècies agrupades en un mateix espai, i al mateix temps separades entre si.

Hort vertical amb fusta reciclada:

Aquest sistema d’hort vertical, servia per protegir les parets de les cases, per substituir els aïllaments artificials
En espais amb molt pocs metres quadrats, podies plantar-hi tota mena de plantes.

L’hort vertical, també tenia la possibilitat de ser col·locat en forma de túnel (paret a banda i banda). La teulada estava construïda amb cinturons de seguretat reciclats.

 Els prestatges del nivell superior de l’hort vertical, estaven destinats a plantes grimpadores (tomaqueres, mongeteres, etc.) per aconseguir que les mateixes plantes generessin ombra a les dels nivells inferior que no necessitaven tanta llum per desenvolupar-se de manera òptima.

El cultiu es realitzava amb bossa de plàstics a mida de cada jardinera, això facilitava el trasllat de la planta a una altra ubicació de la instal·lació o a casa d’un comprador de manera còmoda i pràctica.

El sustracte NUS Natural eleborat amb : Tèrbola rossa, fibra de coco, escorça de pi , fibra de bruc compostada, fem d’au i micorrisses. Contenia, tot el que les plantes poden trovar a la naturalesa, sent així la seva producción més satisfactòria. Mantenia la gran majoria de plagues al marges, gràcies a les accions preventives que tenen els fongs(micorrizas) al colonitzar les arrels, cosa que en el shorts comuns no succeïx, minimitzant d’aquesta forma les cures i l’ús de qualsevol plaguicida.

joNO HE TROVAT AIXO AMB CATALA SI DIUS QUE HI ES I VOLS POSARHO BUSCAHO. SI NO BUSCA QUE VOLS POSAR A SUSTRATOS,MES TEXTOS O FOTOS.


Shopping Cart