Cases d’Adobe

Una Alternativa Ecològica i Econòmica per a l’Habitatge Sostenible Les cases d’adobe representen una opció ancestral i alhora innovadora per a l’habitatge sostenible. Aquestes construccions, han estat emprades arreu del …