Cases d’adobe

Les cases d’adobe representen una opció ancestral i alhora innovadora per a l’habitatge sostenible. Aquestes construccions, han estat emprades arreu del món des de temps immemorials. L’adobe és un maó …