La cadena tròfica

La cadena tròfica és un sistema altament complex i sensible que regula l’energia i nutrients que donen vida als ecosistemes. Aquest sistema és fonamental per mantenir l’equilibri ambiental i assegurar la vida …