L’energia geotèrmica

L’energia geotèrmica és una font d’energia renovable que aprofita el calor del interior de la Terra. Es tracta d’una energia neta, segura i sostenible que es pot utilitzar per generar …