Calefacció i aigua calenta Sostenible

El compostatge, un procés aerobi que transforma residus orgànics o biomassa de cel·lulosa en compost o terra fèrtil, esdevé la clau per a aquesta solució. Utilitzant la calor generada durant la descomposició de la matèria orgànica, podem crear un sistema de calefacció i dutxa eficient i sostenible.
Aquest concepte no és nou; de fet, va ser desenvolupat a la dècada de 1970 pel llaurador francès Jean Pain, qui va fer ús del compost per escalfar la seva llar.
Aquest sistema es mostra especialment adequat per a climes freds, ja que proporciona calefacció i aigua calenta per a diverses necessitats domèstiques. El procés aprofita la generació de calor durant la fase termòfila del compostatge, quan els microorganismes descomponedors estan més actius. En una pila de compost ben dimensionada, la temperatura pot assolir entre 55 i 65 °C, suficient per escalfar aigua de manera eficaç.

Un mètode senzill per Construir un Compost Calent per a Dutxes o calefacció:

Materials Necessaris


Contenidor.
Palla i restes vegetals
Brossa animal.
Tubs d’aigua.
Bomba d’aigua.
Eines bàsiques.

Pas 1: Prepareu el Contenidor

L’estructura del contenidor per al compostatge ofereix una àmplia varietat de possibilitats en la seva construcció. Es pot crear de diverses maneres utilitzant diferents materials i adquirint diferents capacitats o mides, essent la ventilació un aspecte crucial en tots els casos.

És vital que el contenidor disposi d’una adequada ventilació per assegurar una circulació d’aire eficient, un factor clau per a la descomposició dels residus orgànics.

En el cas específic de contenidors construïts amb fusta, és recomanable aplicar un tractament protector contra la putrefacció.

Pas 2: Afegiu les Capes de Materials

Comenceu afegint una capa de palla i les restes vegetals d’aproximadament 20 cm de gruix al fons del contenidor. Aquesta capa proporcionarà carboni, un nutrient essencial per al procés de descomposició. Seguidament, afegiu una capa d’aproximadament 10 cm de brossa o fems d’animal per aportar nitrogen, un altre nutrient.

Pas 3: Capes Alternades de Palla i Brossa Animal

Continueu afegint capes alternades de palla i brossa animal fins que el contenidor estigui ple. Aquesta estructura en capes proporciona una base rica en nutrients per al compostatge.

Pas 4: Instal·lació del Serpentí de Tubs d’Aigua

Dins de la pila, introduirem un sistema de mànegues o tubs per crear un circuit tancat que transportarà l’aigua calenta fins a un radiador. Es presenten diverses opcions alternatives per al muntatge del serpentí, oferint la flexibilitat de triar la disposició més adequada. Podeu, per exemple, optar per enrotllar el serpentí de tubs al voltant del compost. Aquesta versatilitat permet adaptar la configuració segons les preferències i les necessitats específiques, com la forma del contenidor, la mida i la capacitat.

Pas 5: Ompliu el Serpentí amb Aigua

Ompleu el serpentí de tubs d’aigua amb aigua fins que estigui ple. A mesura que el compost es descompongui, la temperatura augmentarà, transferint la calor a l’aigua del serpentí.

Pas 6: Muntatge de la Bomba de Circulació d’Aigua

Un element clau per aprofitar eficaçment l’aigua escalfada pel compostador és la instal·lació d’una bomba de circulació. Aquest pas assegurarà que l’aigua calenta generada pel compost circuli de manera contínua, optimitzant-ne l’ús.

  1. Selecció de la Bomba: Trieu una bomba adequada per a la vostra aplicació.
  2. Ubicació: Col·loqueu la bomba prop del serpentí del compostador.
  3. Connecteu la Bomba al Serpentí: Utilitzeu tubs resistents per connectar la bomba al serpentí.
  4. Cablejat Elèctric: Connecteu la bomba a una font d’alimentació segura.
  5. Interruptor de Control (Opcional): Instal·leu un interruptor per control manual.
  6. Prova de Funcionament: Comproveu que la bomba i el sistema funcionen correctament.
  7. Ajustos i Optimització: Ajusteu la velocitat de la bomba segons les necessitats.
  8. Monitoratge Continu: Feu un seguiment continu per assegurar-vos del rendiment eficient.

Recomanacions:
Feu servir una proporció de 60% de palla i 40% de brossa animal per mantenir la temperatura del compost durant un període prolongat.
Afegiu orina al compost per mantenir el nivell de nitrogen, ja que aquesta és una font natural d’aquest nutrient.
Vigileu la temperatura del compost i, si es torna massa alta, afegiu més brossa animal per refredar-la.

Uns vídeos per agafar ideàs:

Fonts consultades:

permacultureeden.com

http://www.compostandociencia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *