Central hidroeléctrica de Taum Sauk

La central hidroeléctrica de Taum Sauk es troba a la regió de les muntanyes de San Francisco dels Ozarks de Missouri, Estats Units. Va ser construïda per Ameren Missouri (anteriorment AmerenUE, anteriorment Union Electric) i es va completar el 1962.

La central és una planta de bombeig pur, el que significa que utilitza l’energia elèctrica per bombejar aigua a un embassament superior durant les hores de baixa demanda. L’aigua es torna a alliberar a través d’una turbina durant les hores de punta, generant així energia elèctrica.

Funcionament

El funcionament de la central hidroelèctrica de Taum Sauk es pot dividir en dues fases:

Durant les hores de baixa demanda, l’energia elèctrica de la xarxa es fa servir per bombejar aigua a un embassament superior. L’aigua s’emmagatzema en aquest embassament fins que es necessiti.

Durant les hores de punta, l’aigua es deixa anar des de l’embassament superior a través d’una turbina. La turbina gira un generador, que produeix energia elèctrica.

Altres exemples de centrals hidroelèctriques al món

A més de la central hidroelèctrica de Taum Sauk, hi ha moltes altres centrals hidroelèctriques al món que funcionen amb el mateix principi.

  • Central hidroelèctrica de Bath County, als Estats Units.
  • Central hidroelèctrica de Lake Cahuilla, als Estats Units.
  • Central hidroelèctrica de Laúca, a Angola.
  • Central hidroelèctrica de Xiangjiaba, a la Xina.
  • Central hidroelèctrica de Xiluodu, a la Xina.

Aquestes centrals solen estar situades en llocs on el desnivell natural és petit, de manera que no és possible construir una presa amb una gran altura. La recirculació d’aigua permet a aquestes centrals generar energia elèctrica fins i tot amb un desnivell limitat.

A més, la recirculació d’aigua també pot ser una solució per a centrals hidroelèctriques que estan situades en llocs on el cabal del riu és variable. En aquests casos, la recirculació d’aigua permet a la central generar energia elèctrica tot l’any, independentment de la temporada.

Aquestes centrals hidroelèctriques són una font d’energia important i sostenible que pot ajudar a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.

No obstant això, les centrals hidroelèctriques també tenen alguns desavantatges:

  • Són fonts d’energia costosa de construir.
  • Poden tenir un impacte negatiu en el medi ambient, com ara la inundació de terrenys i la modificació dels ecosistemes aquàtics.
  • Poden ser vulnerables a desastres naturals, com ara inundacions o terratrèmols.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *