Desenvolupament Tecnològic en la Lluita contra el Canvi Climàtic:

El canvi climàtic és un dels reptes més urgents del nostre temps. La humanitat s’enfronta a la tasca crítica de reduir dràsticament les emissions netes de diòxid de carboni per preservar el nostre ecosistema.

En aquest context, la captura i l’emmagatzematge de carboni (CCS) es perfila com una tecnologia clau per eliminar el diòxid de carboni present a l’atmosfera.

Una de les empreses pioneres en el desenvolupament de tecnologies de CCS és Climeworks, una empresa suïssa fundada per dos enginyers mecànics que van estudiar la captura directa d’aire a l’Escola Politècnica Federal de Zuric.

La tecnologia de Climeworks es basa en plantes de captura directa d’aire, dissenyades amb un sistema modular de col·lectors de CO2, cadascun del tamany d’un cotxe petit. Aquests col·lectors es poden apilar en configuracions variables per crear plantes capaces d’extreure CO2 de l’aire ambient.

El procés implica l’aspiració de l’aire cap a la planta mitjançant ventiladors, on un material filtrant reté selectivament el CO2 i la humitat de l’aire. Després, el filtre saturat es calenta, alliberant el CO2 concentrat. Aquest cicle continu permet que el filtre es reutilitzi moltes vegades, amb una durabilitat de diversos milers de cicles.

La singularitat de Climeworks rau en la versatilitat de la seva tecnologia. El CO2 recuperat pot ser destinat a l’elaboració de begudes gasoses, combustibles neutres en carboni o fertilitzants. Alternativament, es pot emmagatzemar sota terra utilitzant el procediment CarbFix, que aprofita reaccions químiques per petrificar el CO2 en formacions rocoses.

A més del seu impacte ambiental positiu, les plantes demostren una eficiència del 90%, emetent només 10 kg de CO2 per cada 100 kg retirats de l’atmosfera. L’empresa té com a objectiu millorar aquest percentatge fins al 96% mitjançant la innovació contínua.

Climeworks va ser inicialment finançada a través de programes de desenvolupament i beques de recerca. El 2009, l’empresa es va desvincular de l’Escola Politècnica Federal per esdevenir una entitat privada. Fins a la data, ha captat inversions per valor de 50 milions de francs suïssos, consolidant-se com a actor clau en la avantguarda tecnològica contra el canvi climàtic.

Els reptes de la captura directa d’aire

La captura directa d’aire és una tecnologia prometedora, però encara s’enfronta a alguns reptes. Un dels reptes més importants és el seu cost. La captura i l’emmagatzematge de carboni són tecnologies costoses, i la captura directa d’aire no és una excepció.

Un altre repte és la seva escalabilitat. Les plantes de captura directa d’aire necessiten una gran quantitat d’energia per funcionar, i és difícil escalar aquesta tecnologia a gran escala sense augmentar els costos.

Tot i aquests reptes, la captura directa d’aire té el potencial de ser una tecnologia clau en la lluita contra el canvi climàtic. Amb la innovació i la inversió, aquesta tecnologia podria tenir un impacte significatiu en la reducció de les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *