Dispositiu que converteix la dutxa en una font d’energia

La dutxa és una de les activitats diàries que més aigua consumeix a les llars. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, una persona pot arribar a utilitzar uns 60 litres d’aigua en una dutxa de 10 minuts. Això suposa un consum d’energia significatiu, ja que l’aigua calenta es produeix a partir de combustibles fòssils.

Per reduir aquest consum i l’impacte ambiental associat, un equip d’investigadors canadencs ha desenvolupat EcoDrain, un dispositiu que recupera la calor de l’aigua calenta de la dutxa i la reutilitza per escalfar l’aigua freda.

Com funciona?

EcoDrain funciona mitjançant un sistema d’intercanvi de calor. El dispositiu té una doble paret que separa l’aigua calenta de l’aigua freda. L’aigua calenta circula per l’interior de la paret, mentre que l’aigua freda circula per l’exterior. La calor de l’aigua calenta es transfereix a l’aigua freda a través de la paret.

s’instal·la a la canonada de desguàs de la dutxa. L’aigua calenta que surt de la dutxa passa pel dispositiu, on es transfereix la seva calor a l’aigua freda que entra. L’aigua freda escalfada es pot utilitzar per dutxar-se, per rentar la roba o per altres fins.

EcoDrain ofereix una sèrie de beneficis, entre els quals es poden destacar:

Estalvi d´aigua: pot reduir el consum d´aigua de la dutxa fins a un 50%.

Estalvi d’energia: pot reduir el consum d’energia per escalfar l’aigua fins a un 70%.

Reducció de les emissions de gasos defecte hivernacle: pot ajudar a reduir les emissions de gasos defecte hivernacle en reduir la necessitat de produir energia per escalfar l’aigua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *