Biogàs

Biogàs, una solució sostenible per a la gestió de residus

La cerca de fonts d’energia renovables és una de les prioritats de la lluita contra el canvi climàtic. El biogàs és una d’aquestes solucions, ja que s’obté a partir de residus orgànics, fet que el converteix en una font d’energia renovable i sostenible.
El biogàs és un gas compost principalment per metà i diòxid de carboni, que s’aconsegueix a partir de la descomposició anaeròbia de residus orgànics. La descomposició anaeròbia és un procés que es produeix en absència d’oxigen, i que és dut a terme per bacteris específics.
Producció industrial

Receptors: Els receptors són els llocs on es rep i emmagatzema la matèria primera, que sol ser residus orgànics com fems animals, restes de collites, residus alimentaris o llots de depuradora.
Fermentadors o bio digestors: Als fermentadors o bio digestors es produeix el procés de descomposició anaeròbia. Els residus s’introdueixen en un tanc hermètic on es mantenen a una temperatura i humitat controlades. En aquestes condicions, els bacteris descomponen la matèria orgànica, produint biogàs i un residu sòlid anomenat digesta.
Emmagatzematge: El biogàs s’emmagatzema en tancs, des d’on es pot transportar o injectar a la xarxa de gas natural. El digesta també es pot emmagatzemar per al seu posterior tractament i aprofitament.
Generadors d’energia: El biogàs es pot utilitzar per generar electricitat, calor o tots dos.

El biogàs presenta una sèrie d’avantatges davant d’altres fonts d’energia:

És una font d’energia renovable: s’obté a partir de residus orgànics, que són una font d’energia inesgotable.
És una font d’energia sostenible: La producció de biogàs no genera emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, ja que el metà produït es captura i s’fa servir com a combustible.
És una font d’energia versàtil: es pot fer servir per generar electricitat, calor o tots dos.

Producció casolana

El biogàs també es pot produir de manera casolana, mitjançant un sistema de biodigestió anaeròbia domèstic. Aquests sistemes són més petits que les plantes industrials i es poden utilitzar per a la producció de biogàs per a la llar.

Els sistemes de biodigestió anaeròbia domèstic solen tenir una capacitat de producció de biogàs d’entre 1 i 5 metres cúbics per dia. Aquest biogàs es pot utilitzar per a la cuina, la calefacció o la generació d’electricitat.

Si teniu la intenció de fabricar un sistema de biodigestió anaeròbia, podeu trobar molts recursos en línia, com ara:

  • Guies i manuals: Hi ha moltes guies i manuals disponibles que expliquen com construir un sistema de biodigestió anaeròbia. Aquests recursos poden ser útils tant per a persones que tinguin experiència en la construcció com per a persones que comencen.

http://www.ideassonline.org/public/pdf/CUBASOLAR_Diseno_y_construccion_de_plantas_de_biogas.pdf

https://www.guiagronicaragua.com/wp-content/uploads/2020/02/Manual-de-Dise%c3%b1o-e-Instalaci%c3%b3n-de-Biodigestores-Latinoamericanos-26sep-color_compressed.pdf

https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/agroindustria/docs/Manual_de_Biogas01.pdf

https://biblat.unam.mx/hevila/Centroazucar/2016/vol43/no2/4.pdf

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/6949/DavidAlexanderRodriguezPach%F3n2017.pdf?sequence=1

Vídeos: Hi ha molts vídeos disponibles que mostren com funciona un sistema de biodigestió anaeròbia. Aquests vídeos poden ser útils per obtenir una visió general del procés.