Biogàs

Biogàs

una solució sostenible per a la gestió de residus

http://www.ideassonline.org/public/pdf/CUBASOLAR_Diseno_y_construccion_de_plantas_de_biogas.pdf

https://www.guiagronicaragua.com/wp-content/uploads/2020/02/Manual-de-Dise%c3%b1o-e-Instalaci%c3%b3n-de-Biodigestores-Latinoamericanos-26sep-color_compressed.pdf

https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/agroindustria/docs/Manual_de_Biogas01.pdf

https://biblat.unam.mx/hevila/Centroazucar/2016/vol43/no2/4.pdf

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/6949/DavidAlexanderRodriguezPach%F3n2017.pdf?sequence=1