L’energia geotèrmica

L’energia geotèrmica és una font d’energia renovable que aprofita el calor del interior de la Terra. Es tracta d’una energia neta, segura i sostenible que es pot utilitzar per generar electricitat, calefacció i aigua calenta sanitària.

Com funciona l’energia geotèrmica?

L’energia geotèrmica es produeix per l’activitat geològica de la Terra. El nucli de la Terra està molt calent, a uns 5.000 graus centígrads. Aquest calor escalfa les roques i els fluids del subsòl, que poden arribar a temperatures de fins a 300 graus centígrads.

Per aprofitar aquest calor, es perforen pous al subsòl fins a arribar als dipòsits geotèrmics. El vapor o l’aigua calenta que es troba en aquests dipòsits s’utilitza per accionar turbines que generen electricitat.

https://www.youtube.com/watch?v=4AIfY9nS3K8

On es utilitza l’energia geotèrmica?

L’energia geotèrmica es pot utilitzar en qualsevol lloc del món, però és més abundant en zones d’activitat geològica, com ara les zones volcàniques i les falles tectòniques.

Els països amb més capacitat instal·lada d’energia geotèrmica són els Estats Units, Indonèsia, Filipines, Itàlia i Turquia. A Espanya, l’energia geotèrmica s’utilitza principalment per a la calefacció i la producció d’aigua calenta sanitària.

GA Drilling, una empresa de tecnologia geotèrmica amb seu a Houston, ha aconseguit un avenç significatiu en la perforació geotèrmica profunda amb la demostració pública exitosa de la seva innovadora eina de perforació, ANCHORBIT.

La prova, realitzada en col·laboració amb Nabors Industries Ltd. al seu centre de tecnologia de Houston, va demostrar la capacitat de l’eina per duplicar la velocitat de perforació i estendre la vida útil de la broca en formacions dures i abrasives. Aquests avenços tenen el potencial de reduir significativament el cost de la perforació geotèrmica profunda, eliminar barreres financeres i ampliar l’accés global a l’energia geotèrmica.

Exemples d’ús de l’energia geotèrmica a les cases

A les cases, l’energia geotèrmica es pot utilitzar principalment per a la calefacció i la refrigeració. Per a això, s’utilitzen bombes de calor geotèrmiques, que transfereixen la calor del sòl a l’interior de la casa o a l’inrevés, segons sigui l’època de l’any.