Turbina hidronetejadora fluvial que captura microplàstics i millora la qualitat de l’aigua

La contaminació de microplàstics a l’aigua: un problema global

La contaminació de microplàstics a l’aigua és un problema global que està tenint un impacte negatiu en els ecosistemes aquàtics i la salut humana. Els microplàstics són fragments de plàstic de menys de 5 mm de diàmetre que poden provenir de diverses fonts, com ara la desintegració de productes plàstics, els residus urbans o l’agricultura, es troben a tots els oceans del món, així com en rius, llacs i aigües subterrànies. S’han trobat microplàstics en els organismes marins, com ara peixos, mol·luscs i crustacis, i també en l’aigua potable.

Aquesta contaminació té diversos efectes negatius en els ecosistemes aquàtics. Els microplàstics poden ser ingerits per animals marins, que poden morir a causa de l’obstrucció dels seus sistemes digestius. També poden contaminar la cadena alimentària, ja que els animals que ingereixen microplàstics poden ser menjats per altres animals, inclosos els humans, que poden tenir un impacte negatiu en la salut acumular-se en els teixits , on poden causar inflamació i altres problemes de salut.

Una turbina hidronetejadora fluvial ha estat instal·lada a Dogneville, Vosges, França.

El dispositiu desenvolupat per l’empresa PEBA és capaç de generar energia renovable i capturar microplàstics, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació.La turbina té dimensions de 12 metres de llargada per 4 d’amplada i pot generar entre 75 a 250 kW per hora, depenent del corrent. Aquesta capacitat és suficient per proveir la demanda energètica de 10 a 20 llars diàriament.

A més de la seva producció energètica, la turbina hidronetejadora fluvial també té un paper crucial en la protecció d’ecosistemes aquàtics. El seu disseny permet alliberar oxigen a l’aigua, beneficiant la flora i la fauna de l’àrea. A més, la turbina captura microplàstics, una forma de contaminació que està causant greus problemes als rius i oceans del món.La instal·lació d’aquesta turbina és una fita important en el desenvolupament d’energies renovables i la protecció del medi ambient. El dispositiu demostra que és possible generar energia neta i sostenible, alhora que es contribueix a la conservació dels ecosistemes aquàtics.