Obtenció d’aigua potable del aire

Sequera mundial: una crisi que s’agreuja

El canvi climàtic i el malbaratament d’aigua estan provocant una disminució de les reserves d’aigua dolça a tot el món. Les sequeres són cada vegada més freqüents i intenses, i estan tenint un impacte devastador.

A Catalunya la sequera actual és la pitjor en dècades, i està provocant una escassetat d’aigua per al consum humà, l’agricultura i la indústria. Els rius i embassaments estan a nivells mínims, i les reserves d’aigua subterrània estan disminuint.

Els suposats experts creuen que la sequera mundial empitjorarà en els anys vinents. El canvi climàtic està provocant que les temperatures augmentin, la qual cosa està fent que les glaceres es desgelin més ràpidament. Això està reduint la quantitat d’aigua disponible per a l’ús humà i l’entorn.

Els impactes de la sequera mundial seran devastadors. Les persones que viuen en regions seques estaran en risc de deshidratació, malalties i inanició. La producció d’aliments disminuirà, augmentant els preus dels aliments i el risc de fam. I l’entorn patirà danys greus, com ara la pèrdua de biodiversitat i la desertificació.

L’aigua és un recurs essencial per a la vida, però no tothom té accés a aigua potable segura. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 2.200 milions de persones no tenen accés a fonts d’aigua potable gestionades de manera segura.

L’obtenció d’aigua potable del aire és una solució potencial a aquest problema. Es tracta d’una tecnologia que permet extreure l’aigua del vapor d’aigua de l’aire. Aquesta aigua es pot purificar i fer potable.

Hi ha diverses tècniques diferents per a l’obtenció d’aigua potable del aire.

Evaporació i condensació solar. Aquesta tècnica es basa en l’ús de la radiació solar per evaporar l’aigua de l’aire. L’aigua evaporada es condensa en forma de gotes que es poden recollir.

La tècnica de condensació és una tecnologia que permet extreure l’aigua del vapor d’aigua de l’aire. Aquesta aigua es pot purificar i fer potable.

El principi de la tècnica de condensació és el canvi d’estat de la matèria. El vapor d’aigua de l’aire es condensa sobre una superfície freda, formant gotes d’aigua. Aquestes gotes d’aigua es poden recollir i transportar a un dipòsit, on es poden purificar i fer potables.

Hi ha diferents tipus de tècniques de condensació. El tipus més comú és el de plaques. Aquestes plaques es col·loquen en zones amb una elevada humitat relativa. El vapor d’aigua de l’aire es condensa sobre les plaques, i les gotes d’aigua es poden recollir i transportar a un dipòsit.

Un altre tipus de tècnica de condensació és el de torres. Aquestes torres es col·loquen en zones amb una elevada humitat relativa. El vapor d’aigua de l’aire es condensa sobre les parets de la torre, i les gotes d’aigua es poden recollir i transportar a un dipòsit.

La tècnica atrapa-boira és una tecnologia que permet extreure l’aigua del vapor d’aigua de l’aire. Aquesta aigua es pot purificar i fer potable.

El principi de la tècnica atrapa-boira és la condensació. El vapor d’aigua de l’aire es condensa sobre una superfície freda, formant gotes d’aigua. Aquestes gotes d’aigua es poden recollir i transportar a un dipòsit, on es poden purificar i fer potables.

Hi ha diferents tipus de tècniques atrapa-boira. El tipus més comú és el de xarxes. Aquestes xarxes es col·loquen en zones amb boira freqüent. El vent empeny la boira a través de les xarxes, i les gotes d’aigua es queden atrapades i cauen en un contenidor.

L’adsorbció és un procés físic que implica la unió d’una substància a la superfície d’una altra substància. En el cas de l’adsorbció d’aigua, l’aire humit passa a través d’un material que té una atracció forta per a les molècules d’aigua. Aquest material, anomenat adsorbent, pot ser una substància naturalo sintetica.