agricultura vertical

L’agricultura vertical, una oportunitat per a la seguretat alimentària i la sostenibilitat

L’agricultura vertical és una tècnica de cultiu que permet produir aliments en espais verticals, com ara edificis, contenidors o fins i tot túnels. Aquesta tècnica té diversos avantatges, com ara la seva eficiència en l’ús de l’espai, la seva capacitat per produir durant tot l’any i la seva menor dependència dels recursos naturals.

Història i desenvolupament de l’agricultura vertical

L’agricultura vertical té els seus orígens en la dècada de 1950, quan el geòleg i agricultor nord-americà Gilbert Ellis Bailey va desenvolupar un sistema de cultiu hidropònic en capes per produir aliments de manera més eficient i sostenible. El seu objectiu era trobar una solució a l’escassetat de terres cultivables i la necessitat d’augmentar la producció agrícola per satisfer la creixent demanda alimentària. Bailey va implementar la idea de cultivar plantes en prestatges superposats, permetent que les arrels de les plantes se submergissin en una solució nutritiva, sense necessitat de terra, el que va facilitar un millor ús de l’espai i l’optimització de l’aigua i els nutrients.

Avui dia, l’agricultura vertical s’ha convertit en un enfocament innovador i prometedor per a la producció d’aliments, amb gran interès i creixement en tot el món. La seva capacitat per cultivar cultius en ambients controlats, sense la necessitat de grans extensions de terra i amb una major eficiència en l’ús de recursos, l’ha posicionat com una solució clau per fer front als desafiaments alimentaris i ambientals del segle XXI.

Hi ha tres tipus principals d’agricultura vertical:

  • Hidroponia:
  • En aquest tipus de cultiu, les plantes creixen en aigua, sense necessitat de terra. Els nutrients es proporcionen a les plantes a través de la solució aquosa

Què és la hidroponia?

La hidroponia és un mètode de cultiu de plantes que no utilitza terra. En lloc d’això, les plantes creixen en una solució nutritiva líquida que proporciona tots els nutrients que necessiten per créixer.

Hi ha molts tipus diferents de sistemes hidropònics, però tots funcionen de la mateixa manera bàsica. Les plantes es planten en un medi inert, com ara grava, vermiculita o perlita. El medi no proporciona nutrients a les plantes, sinó que simplement sosté les arrels.

La solució nutritiva se subministra a les plantes per reg, fluïdificació o aigua en moviment. Els sistemes de reg són els més senzills i solen fer servir-se per a petits jardins hidropònics. Els sistemes de fluïdificació són més complexos i solen usar-se per a grans jardins hidropònics. Els sistemes d’aigua en moviment són una bona opció per a aquells que volen cultivar verdures al llarg de l’any.

Per què funciona la hidroponia?

Les plantes obtenen els seus nutrients del sòl a través de les seves arrels. Les arrels absorbeixen els nutrients de la solució nutritiva de la mateixa manera que ho farien del sòl.

La hidroponia té una sèrie d’avantatges sobre el cultiu tradicional de la terra. En primer lloc, és més eficient en l’ús de l’aigua. En segon lloc, pot produir més verdures en un espai més petit. En tercer lloc, la hidroponia pot ser més sostenible que el cultiu tradicional de la terra.

Acuaponía:

L’acuaponía és un sistema de cultiu que combina l’agricultura hidropònica amb la piscicultura. En un sistema d’acuaponía, les plantes creixen en aigua sense sòl, mentre que els peixos es crien en el mateix sistema. Els residus dels peixos, com l’amoni i el nitrat, es converteixen en nutrients per a les plantes. Aquesta circulació de nutrients fa que l’acuaponía sigui un sistema de producció d’aliments molt eficient i sostenible.

L’acuaponía té diversos avantatges sobre altres sistemes de producció d’aliments. En primer lloc, és molt eficient en l’ús de l’espai. Les plantes i els peixos poden créixer en un mateix sistema, cosa que permet produir més aliments en menys espai. En segon lloc, l’acuaponía és una forma molt sostenible de produir aliments. El sistema recicla els nutrients dels peixos, cosa que redueix la necessitat d’additius químics. En tercer lloc, l’acuaponía pot produir una gran varietat d’aliments. Les plantes que es poden cultivar en sistemes d’acuaponía inclouen verdures, herbes i fruites.

L’acuaponía és una tecnologia emergent amb un gran potencial. Com que la població mundial creix i les fonts d’aliments esdevenen més escasses,pot ser una solució important per a la seguretat alimentària.

Agricultura vertical amb substrat:

En aquest tipus de cultiu, les plantes creixen en un substrat sòlid, com ara fibra de coco, perlita o vermiculita. Els substrats proporcionen a les plantes suport físic i una reserva de nutrients.

Aquest sistema permet obtenir rendiments més elevats que el cultiu tradicional en sòl, ja que els substrats es poden controlar més fàcilment. A més, són més sostenibles, ja que requereixen menys aigua i fertilitzants.

El nostre projecte es va centrar en l’aplicació d’aquest sistema a l’horticultura urbana. Vam obtenir resultats molt positius, amb rendiments similars als del cultiu tradicional en sòl.

Per a més informació del projecte:https://aufenixbarcelona.cat/projecte-nus-la-sarreta

Mètodes hidropònics

SISTEMA METXA

Aquest sistema té el benefici d’adaptar-se a qualsevol espai disponible i funcionar com a gerro, centre de taula i adornament per a casa o oficina. Té la capacitat de conrear plantes de totes les mides.
És el sistema més senzill d’utilitzar. Aquest funciona per mitjà de l’acció capil·lar, la qual absorbeix aigua i nutrients mitjançant una metxa de tela especial. Compte amb un test fabricat amb diferents materials (vidre, fang, plàstic i alumini) un recipient on s’emmagatzema l’aigua, nutrients i una metxa absorbent.

CULTIU AQUÀTIC

Sistema d’arrel flotant. Aquest sistema té l’avantatge d’aprofitar al màxim l’espai cultivable; aconseguint més collites per metre quadrat que en qualsevol altre sistema. Funciona perfecte per a plantes noies a mitjanes.
Funciona per mitjà de llits d’unicel (poliestirè expandit) o algun altre material lleuger; els quals contenen múltiples cavitats on s’insereixen les arrels de les plantes. Aquests llits es col·loquen sobre un recipient ple d’aigua amb nutrients on les arrels queden suspeses sobre la solució nutritiva; la qual deu ser oxigenada contínuament.

FLUX I REFLUX

Sistema d’irrigació. Aquest sistema té l’avantatge de poder adaptar-se a diferents tipus d’espais, i és efectiu per a plantes noies i mitjanes.
Consisteix a bombar l’aigua amb nutrients emmagatzemats al recipient (a) cap al recipient (b), on es troben les plantes. Això es fa a intervals de temps accionant la bomba manualment o mitjançant temporitzadors; amb la finalitat d’omplir el recipient (b) i alimentar les arrels de les plantes. Per així buidar novament el recipient (b) proporcionant oxigen a les arrels.

SISTEMA DE NFT

tècnica de làmina de nutrients. Aquest sistema té el benefici d’adaptar-se a espais reduïts, ja que es pot construir en forma piramidal; aprofitant els espais verticals que tenen la capacitat de cultivar un gran nombre de plantes noies i mitjanes.
Funciona per mitjà de trams de PVC o Vinil tractat contra UV on una lleugera capa d’aigua és impulsada des d’un recipient cap a l’interior dels tubs; mitjançant l’acció duna bomba submergible en constant funcionament. Aquesta lleugera pel·lícula d’aigua circula a través dels tubs per arribar novament al mateix recipient, i així, ser recirculat constantment. Aquests tubs són perforats per crear les cavitats on les plantes creixeran. Les arrels es col·loquen dins d’aquests espais perquè s’alimentin de l’aigua que corre pels tubs.

SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG:
CUBETA INDIVIDUAL DE REG PER DEGOTEIG

Aquest sistema té l’avantatge de ser pràctic i totalment automatitzat. És adequat per a plantes, tant petites, com grans.
Funciona mitjançant dues cubetes sobreposades. A la cubeta inferior s’emmagatzema l’aigua amb nutrients, hi ha la cubeta superior conté algun tipus de substrat. També posseeix un multigoter circular. En el procés una mini bomba és accionada a intervals mitjançant un temporitzador, per tal de programar els regs necessaris per a cada planta i per a cada etapa.

SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG:
CUBETES INTERCONNECTADES DE REG PER DEGOTEIG

Aquest sistema té l’avantatge de ser modular i escalable en nombre. A més de ser altament efectiu per al cultiu d’una gran quantitat de plantes (mitjanes a grans).
Consisteix en cubetes connectades entre si per mitjà de tubs, els quals alhora es troben connectats a un recipient central; on s’emmagatzema l’aigua amb nutrients. Aquest compta amb flotadors i un temporitzador que acciona el bombament d’aigua a la resta de les cubetes per un determinat lapse de temps, amb la finalitat d’alimentar les arrels de les plantes, i posteriorment, torna a accionar el bombament de l’aigua cap al recipient central per oxigenar les arrels de les plantes.

SISTEMA AEROPÒNIC

Aquest sistema té l’avantatge de cultivar plantes verticalment i estalvia molt d’espai. És escalable en nombre i és molt efectiu per a plantes noies a mitjanes.
Consisteix en diverses cubetes triangulars sobre posades una a sobre de l’altra, i fabricades amb obertures als costats per al cultiu de plantes. Compte amb un recipient instal·lat dins de l’estructura, on es troba una bomba que s’acciona a intervals; portant l’aigua amb nutrients a la part més alta del sistema perquè per mitjà de la gravetat alimenti cada planta instal·lada dins les cubetes.

Font:http://urveg.blogspot.com/p/hidroponia-metodos-hidroponicos.html

L’hidroponia: la teva pròpia horta a casa

Has somiat mai a tenir un jardí de verdures fresques i orgàniques a casa teva? Vols poder collir els teus propis aliments i saber que són saludables i sostenibles? Si és així, la hidroponia pot ser la solució perfecta per a tu.

Et deixem alguns vídeos per si t’animes a intentar-ho.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *